Oleme loonud kiire ülevaade enamuse vajalikest viitamise ja allikate kirjeldamise reeglitest. Materjal on koostatud Tallinna Ülikooli lõputööde koostamise ja kaitsmise juhendi alusel. Täispikk juhend on leitav siit.

Viited

Tsitaat
Lause sisene refereering
Refereering üks lause
Refereering tekstilõik
Korduv viide
Sama autor
Enam kui ühe allikaga refereering
Vali millist viidet soovid ja siia ilmub näide!
Siia ilmub viite vormistust selgitav tekst

Allikad

Trükised paberil
Elektroonilised allikad
Audio-visuaalsed allikad
Raamatute, lõputööde, brošüüride jms.
Raamatud, kus tiitellehel pole märgitud autoreid
Artiklid ajakirjas
Artiklid ajalehes
Normatiivmaterjalid (õigusaktid)
Diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
Brošüüride, buklettid
Asutuste kodulehed
Normatiivmaterjalid (õigusaktid) Riigi Teataja kodulehelt
Ajalehed
Ajakirjad
Veebipõhine sõnastik
Kvalitatiivsed andmed
Intervjuud
siin on see oodatav viide
Siia ilmub allika vormistust selgitav tekst