Töö allikatega

Allikaid käsitledes võib jagada need kaheks: primaarsed ja sekundaarsed allikad. Selline jaotus aitab allikaid paremini valida ja otsustada, mida nendega teha.

Esialgne tutvumine kirjandusega